"تو" در قلب منی...

میخواهم بنویسم از تو ...

برای تو...

که در تمام لحظاتم وجود داری

خنده هایم برای توست

با تو بودن مرا شاد میکند

و بی تو بودن ...مرا گریان!!!

تو با من هستی

در حالی که در کنارم نیستی

تو با منی ...چون در قلب منی!!


/ 15 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ســردار خـیـبـر

موقع عملیات که می شد هرکه هرچه داشت حاتم بخشی می کرد. بعضی هم سفارش می کردند که بعد از خودشان این لوازم چه طور بین دوستان تقسیم بشود. برادری بود که شب عملیات قبل از حرکت گفت: «گوش کنید، می خواهم وصیت کنم.» بعد با صدای بلند بیان کرد: اگر شهید شدم پوتین هایم برای فلانی، زیرپوشم برای تو ، ساعتم برای کسی که همیشه با من لج بود و بالآخره روحم برای خدا و جسمم برای حسین (ع)

amir

من خیلی از دوستانم رو از دست دادم برای همین تبادل لینک میکنی ؟

ســردار خـیـبـر

سلام صبح بخیر.. در وجـــود هــــر زن .. دخـتـربـچـه ای چــهارسـالـه بـبـیـن کـه از تـو فـقـطــ مـــــهـربـانـی و تـوجـه مـی خـواهـد ، در آغـوشـش بـگـیـر ، نـوازشـش کـن ... خـیـالـش را راحـت کـن کـه هـسـتـی ، جـایـی نـمـی روی ، طـوری رفـتـار کـن کـه اطـمـیـنـان حـاصـل کـنـد زن هـای دیـگـر بـرایـت مـــــــهـم نـیـسـتـنـد !! وقـتـی بـا نـگـرانـی مـسـیـر نـگـاهـت را دنـبـال مـی کـنـد بـرگـرد و بـه لـبـخـنـدی مــهـمـانـش کـن و بـگـو : " مـن فـقـط تــــــو را مـی بـیـنـم [گل][گل][گل]

amir

ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ : ﺗﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺎﻁ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ . . . . . . . ﻓﮑﺮﮐﻨﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺩﯾﺴﮑﻮﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎﺭﻭﺟﻤﻊ ﮐﻨﻦ.ﺣﺎﻻ ﭼﯿﮑﺎﺭﮐﻨﯿﻢ؟؟؟؟??

amir

دوس دخترمو بردم خونمون گفتم بار اول و ولش کنـم بزارم اعتماد کنــه!!! الان اس ام اس داده چطـوری گاگول خـان?? گرفتاری شدیم ب قرآن....??????????????????????????

amir

╮●╰اﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ..! ╮●╰ اول راهنمایی: تو دیگه دبستانی نیستی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ..! ╮●╰ اول دبیرستان : تو دیگه راهنمایی نیستی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ..! ╮●╰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ..! ╮●╰ ﻣﺠﺮﺩﯼ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ..! ╮●╰ ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ..! ╮●╰ ﭘﯿﺮﯼ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﺎﺕ ﻟﺐ ﮔﻮﺭﻩ؛ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﮑﻨﯽ..! ╮●╰ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ : ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨوای بکنی....!!! ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ و...... اینگونه بود که ما ، هیچ غلطی نتونستیم بکنیم.....!!!!! ?????? البته ما در تمام این مراحل، یواشکی غلطهای زیادی کردیم????

ali emt

ستاره ها هیچ گاه از خاطر آسمان نمی روند ، بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره !

فرید راد مرد

من اسیر لفظ مهر و محبت دوستی ام بی پاش نیم و سر م فدای دوستی ام چریشانم و غمگینم در برهوت سرای خدایا از نش روزگار ایمن فرما دوست ام// فرید راد مرد[سوال]

فرید راد مرد

من اسیر لفظ مهر و محبت دوستی ام بی پاش نیم و سر م فدای دوستی ام چریشانم و غمگینم در برهوت سرای خدایا از نش روزگار ایمن فرما دوست ام// فرید راد مرد[سوال]

فریبرز رازقی

و هم بارگاه عشق! آری قلب بارگاه عشق هم هست.